ขนมผิงแม่ติ๋ม

กง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย

Gallery