พิพิธภัณฑ์สังคโลกสุโขทัย

ปากแคว อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

พิพิธภัณฑ์สังคโลก ตั้งอยู่บริเวณริมถนนเลี่ยงเมือง หมู่ 4 ตำบลบ้านลุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
เกิดขึ้นจากความคิดและความตั้งใจของคุณดำรงค์ และคุณกุศล สุวัฒนเมฆินทร์ ซึ่งเป็นชาวสุโขทัยโดยกำเนิด
โดยมุ่งหวังจะนำความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ของเมืองสุโขทัยราชธานีแห่งแรกของไทย
และผลงานศิลปะชั้นเอกสมัยสุโขทัย มานำเสนอให้คนไทยและชาวต่างชาติ ได้ร่วมกันประจักษ์ในความสำคัญ
และความยิ่งใหญ่ของเมืองสุโขทัย โดยนำของสะสมที่เก็บรวบรวมมาเป็นเวลากว่า 50 ปี ได้แก่ พระพุทธรูป
เครื่องมือเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน และที่สำคัญคือ  เครื่องสังคโลกสมัยสุโขทัยมาจัดแสดงในรูปแบบพิพิธภัณฑ์ที่ทันสมัย
และได้มาตรฐานเช่นเดียวกับพิพิธภัณฑ์ในต่างประเทศ เพื่อให้ผู้เข้าชมได้เห็นภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ของคนสุโขทัยในสมัยโบราณ

พิพิธภัณฑ์สังคโลกมีเนื้อที่ทั้งหมด 1,376.75 ตารางเมตร ตัวอาคารพิพิธภัณฑ์มีลักษณะสถาปัตยกรรม
คล้ายมณฑปสี่เหลี่ยมสมัยสุโขทัย ภายในแบ่งเป็นพื้นที่จัดแสดงศิลปวัตถุเครื่องสังคโลกและศิลปวัตถุโบราณ
นอกจากจะเข้าชมโดยศึกษาจากคู่มือนำชมแล้ว ยังมีการจัดทำเทปบรรยายการจัดแสดงศิลปวัตถุเป็นภาษาอังกฤษ
ภาษาญี่ปุ่น และภาษาอื่นอีกด้วย

พิพิธภัณฑ์สังคโลก เป็นสถานที่สำคัญที่นักท่องเที่ยวและผู้มาเยือนจังหวัดสุโขทัย ควรได้แวะชม
เพื่อเห็นภาพความรุ่งเรืองของสุโขทัยในอดีตได้อย่างชัดเจน โดยมีหลักฐานยืนยันถึงความเจริญรุ่งเรืองด้านวัฒนธรรม
ผ่านเครื่องมือเครื่องใช้ สำริด เครื่องปั้นดินเผา พระพุทธรูป เครื่องประดับ และตุ๊กตาเครื่องปั้นดินเผา
ในบริเวณทางเข้าตัวอาคารมีการจัดสร้างทางลาดและลิฟท์สำหรับผู้ที่ต้องนั่งรถเข็นหรือ ผู้สูงอายุ
ให้สามารถเข้าชมพิพิธภัณฑ์สังคโลกได้อย่างสะดวกสบาย

เวลาเปิดบริการ :  เปิดบริการ ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น.

ค่าธรรมเนียมเข้าชม :

  •  ผู้ใหญ่ 250 บาท
  • เยาวชน (อายุไม่เกิน 17 ปี) 50 บาท
  • นักเรียนในเครื่องแบบ 20 บาท

website https://thai.tourismthailand.org/สถานที่ท่องเที่ยว/พิพิธภัณฑ์สังคโลกสุโขทัย–740

Gallery