วัดช้างรอบ

เมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

วัดช้างรอบ ตั้งอยู่นอกกำแพงเมืองด้านทิศตะวันตก ในขตอรัญญิก และวัดเขาพระบาทน้อยโบราณสถานตั้งอยู่บนเนินดินเตี้ยๆ มีบันไดขึ้นทางด้านหน้าหรือทางทิศตะวันออก สิ่งที่สำคัญด้วย เจดีย์ประธานทรงระฆังหรือทรงลังกาส่วนฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีประติมากรรมรูปช้างโผล่ออกมาครึ่งตัวรอบฐานจำนวน 24 เชือก ด้านหน้าเจดีย์เป็นอุโบสถ(โบสถ์) และมีเจดีย์รายจำนวน 5 องค์ล้อมรอบเจดีย์ประธานและโบสถ์

Gallery