อนุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช

เมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

Gallery