วัดตระพังทอง

เมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

วัดตระพังทอง ตั้งอยู่ทางตะวันออกของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคำแหง สุโขทัย เป็นโบราณสถานที่ตั้งอยู่บนเกาะกลางสระน้ำที่เรียกว่า ตระพังทองมีเจดีย์ประธานทรงระฆัง ใช้ศิลาแลงก่อเป็นฐาน ส่วนด้านบนใช้อิฐเป็นวัสดุก่อสร้างโดยรอบเจดีย์ประธาน มีเจดีย์รายล้อมจำนวน 8 องค์ สำหรับอุโบสถ(โบสถ์) ซึ่งปัจจุบันเป็นผนัง และรูปทรงหลังคาค่อนข้างสมบูรณ์นั้น เป็นเพราะเมื่อราว 90 กว่าปีแล้ว พญารณชัยชาญยุทธ(ครุฑ)ซึ่งเป็นเจ้าเมืองสุโขทัยได้มาบวชเณร และได้เรี่ยไรทรัพย์ก่อสร้างโบสถ์ โดยก่อลงบนฐานโบสถ์เก่าสมัยสุโขทัย และในปี พ.ศ.2548 ก็ได้มีการบูรณะอุโบสถขึ้นใหม่อีกครั้ง สิ่งสำคัญของวัดนี้ยังมีรอยพระพุทธบาทสมัยสุโขทัย จำหลักเป็นลายมงคล 108 ประการ รอยพระบาทนี้ได้เคลื่อนย้ายมาจากเขาพระบาทใหญ่ซึ่งพระธรรมราชาลิไททรงสร้าง ประดิษฐานไว้ ณ เขาสุมนกูฏ เมื่อปี พ.ศ.1902

Gallery

Panorama