น้ำตกตาดดาว

บ้านแก่ง อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

เป็นน้ำตกที่มีความสวยงามขนาดใหญ่สูง 70 เมตร ไหลลงมาจากโขดหินสูง
กระเซ็นสะท้อนแสงแดดระยิบระยับคล้ายประกายดาว ต้นน้ำเกิดจากลำห้วยแม่ท่าแพ
ไหลตกลงมาจากหน้าผากว้างในลักษณะ 2 สาย มีแอ่งน้ำขนาดเล็กด้านหน้าลงเล่นน้ำได้
และตลอดเส้นทางการเดินทาง สามารถที่จะเดินชมสภาพป่าธรรมชาติอื่น ๆ

Gallery

Panorama