บ้านนาต้นจั่น

บ้านตึก อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

บ้านนาต้นจั่น ตำบลบ้านตึก อำเภอศรีสัชนาลัย เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่มีวิถีชีวิตแบบชาวบ้าน
แห่งล้านนา หมู่บ้านแห่งนี้มีโฮมสเตย์ 12 หลัง รับนักท่องเที่ยวได้ไม่เกิน 70 คน ค่าบริการ 500 บาทรวม
ค่าที่พัก อาหารเย็น อาหารเช้า และการนำเที่ยวในหมู่บ้าน 2 วัน 1 คืน ผู้มาพักแรมต้องนำของใช้ส่วนตัวมา
เอง ถ้ามาเป็นคณะ 30 คนขึ้นไป จะมีการแสดงตอนค่ำให้ชม กิจกรรมที่น่าสนใจในหมู่บ้านนาตันจั่นได้แก่

  • ชมผลิตภัณฑ์ จากผ้าหมักโคลน
  • เดินชมวิถีชีวิตในหมู่บ้าน
  • ชมการทำตุ๊กตาบาร์โหน โดยคุณตาวงศ์
  • ชมการทำอาหารถิ่น ข้าวเปิ๊บ หรือ ก๋วยเตี๋ยวพระร่วง อันเลื่องชื่อ
  • ชมสวนผลไม้ตามฤดูกาลที่หลากหลาย

การเดินทาง :  จากตัวเมืองสุโขทัยใช้ทางหลวงหมายเลข 101 (ศรีสำโรง – สวรรคโลก – ศรีสัชนาลัย) จากนั้น
ให้เลี้ยวขวาไปตามทางหลวงหมายเลข 102 (ศรีสัชนาลัย – ลับแล) ระยะทาง 10 กิโลเมตร จะมีทางแยกเข้า
ตำบลบ้านตึก 12 กิโลเมตร รวมระยะทาง 82 กิโลเมตร

สอบถามข้อมูลได้ที่ :   คุณเสงี่ยม แสวงลาภ ประธาน
กลุ่มโฮมสเตย์บ้านนาต้นจั่น โทร. 055677209, 0898851639

Gallery