วัดสวนแก้วอุทยานใหญ่

ศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

วัดสวนแก้วอุทยานใหญ่เป็นวัดสำคัญขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ในแนวแกนหลักของเมืองศรีสัชนาลัย และปรากฏหลักฐานในพงศาวดารเหนือเรื่องการกัลปนาและเรื่องทำเนียบสงฆ์ว่า “…และที่ไรและนาสัดขึ้นแก่วัดอุทยานใหญ่ ตำบลป่าอ้อยเหลืองได้ 1250 ไร่ ตำบลม่วงถวาย ด่านระกาไปถึงปู่เจ้าศาลตลุงได้ 520 ไร่…” และ “…ถ้าหาพระครูธรรมไตรโลกวัดเขาอินทร์แก้วมิได้ให้พระครูยาโชติ วัดอุทยานใหญ่ขึ้นเป็นพระครูธรรมไตรโลก วัดเขาอันทร์แก้ว…” วัดแห่งนี้มีแผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า หันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ โบราณสถานภายในวัดประกอบด้วย เจดีย์ประธานทรงกลมก่อด้วยศิลาแลงปัจจุบันเหลือเพียงฐานเขียงหน้ากระดาน, ฐานปัทม์และมาลัยลูกแก้ว 3 ชั้น องค์ระฆังอยู่ในสภาพชำรุดและส่วนยอดหักหายไป วิหารประธานของวัดสวนแก้วอุทยานใหญ่เป็นอาคารโถงขนาด 6 ห้อง มีมุขยื่นออกมาทั้งด้านหน้าและด้านหลัง มีบันไดทางขึ้นวิหาร 7 แห่ง ที่ด้านหน้า 3 แห่ง ด้านหลังและด้านข้างอีก 4 แห่ง ภายในวิหารยังคงปรากฏร่องรอยของฐานชุกชีและอาสนะสงฆ์อย่างชัดเจน

Gallery

Panorama