เมืองไตรตรึงษ์ ตั้งอยู่ที่ตำบลไตรตรึงษ์ เป็นเมืองเก่าแก่ สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าไชยสิริกษัตริย์เชียงราย ซึ่งได้หนีข้าศึกจากเชียงรายลงมาสร้างเมืองนี้ขึ้น เมื่อ พ.ศ. 1542 ปัจจุบันโบราณสถานต่างๆ ทรุดโทรมลงมาก […]

เป็นวัดขนาดใหญ่ตั้งอยู่นอกเมืองทางด้านทิศใต้หรือเขตอรัญญิกของเมืองนครชุม แผนผังวัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า หันหน้าไปทางทิศตะวันออก มีคูน้ำโดยรอบทั้ง 4 ด้าน เจดีย์ประธานเป็นลักษณะ เจดีย์ทรงกลมหรือทรงระฆังแบบศิลปสุโขทัยก่อด้วยอิฐอยู่ภายในกําแพงแก้ว มีซุ้มพระยื่นออกมาจากฐานตอนล่าง ทั้ง […]

(จากบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร ใช้ทางหลวงหมายเลข 101 มุ่งหน้าทางทิศตะวันตกสู่ตำบลนครชุม ประมาณ 2.9 กิโลเมตร จะพบโบราณสถานป้อมทุ่งเศรษฐีทางซ้ายมือ) ตั้งอยู่ด้านทิศใต้ของเมืองนครชุม บริเวณฝั่งตะวันตกของแม่น้ำปิง […]

(จากบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร ใช้ทางหลวงหมายเลข 101 มุ่งหน้าทางทิศตะวันตกสู่ตำบลนครชุม ประมาณ 850 เมตร จะพบทางแยกเข้าซอยทางด้านซ้ายมือบริเวณตรงข้ามสถานีขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร วัดหนองพิกุลอยู่ลึกเข้าไปในซอยประมาณ 380 […]

(วัดดงหวายตั้งอยู่ในตัวอำเภอเมืองกำแพงเพชร ในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ริมถนนราชดำเนิน 2 (ทางหลวงหมายเลข 101) ห่างจากคูเมืองกำแพงเพชรด้านทิศเหนือบริเวณประตูโคมไปตามถนนราชดำเนิน 2 ประมาณ 400 […]

วัดซุ้มกอ อยู่ในเขตอรัญญิกบริเวณทุ่งเศรษฐี บริเวณตรงกันข้ามกับสถานีขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร ประกอบด้วยป้อมทุ่งเศรษฐี วัดหนองพิกุล วัดหนองลังกา วัดหนองพุทรา วัดหนองยายช่วย วัดหม่องกาเล และวัดเจดีย์กลางทุ่ง […]

วัดป่ามืด อายุราวพุทธศตวรรษที่ 20-21 (พ.ศ.1901-2100) เป็นวัดที่อยู่ในบริเวณอรัญญิกของเมืองกำแพงเพชร แผนผังวัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า หันหน้าวัดไปทางทิศตะวันออก มีกำแพงศิลาแลงโดยรอบทั้งสี่ด้าน สิ่งก่อสร้างภายในประกอบด้วย วิหารอยู่ทางด้านหน้า […]

ตั้งอยู่นอกเมืองนครชุมทางทิศใต้ ตัววัดหันไปทางทิศตะวันออก มีคูน้ำโดยรอบ เรียกว่า อุทกสีมา เป็นการจัดแผนผังวัดที่นิยมในสมัยสุโขทัย ด้านหน้าเป็นฐานวิหารก่อด้วยอิฐ ถัดไป เจดีย์ประธานลักษณะทรงดอกบัว (สถาปัตยกรรมของสุโขทัย)

1 16 17 18