แม่น้ำที่กว้างใหญ่ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และบรรยากาศยามแสงอาทิตย์ที่กำลังลับตาสะท้อนกับผิวแม่น้ำสายหลักของเมืองกำแพงเพชร ช่างเป็นภาพที่สวยราวกับภาพในจินตนาการ แต่หากอยากชมทัศนียภาพที่สวยงามในมุมกว้าง หากใช้สะพานแม่น้ำปิง ทางหลวงหมายเลข 101 เป็นแนวแบ่ง ด้านถนนสิริจิตรจะได้ภาพเส้นโค้งสะพานตัดกับท้องฟ้า […]

ตั้งอยู่ภายในอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ห่างจากที่ทำการอุทยานประมาณ 28 กิโลเมตร นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวจะสัมผัสอากาศที่เย็นสบายตลอดทั้งปี และเป็นจุดดูพระอาทิตย์ตก ณ จุดชมวิวผาสวรรค์ ที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่ง นอกจากอากาศที่นี่จะฟินได้แบบถึงใจแล้ว […]

แม่น้ำปิง เป็นแม่น้ำสายสำคัญของประเทศไทย ไหลอยู่ในหุบเขาระหว่างทิวเขาถนนธงชัยกลางกับทิวเขาผีปันน้ำตะวันตก มีต้นน้ำอยู่ที่ดอยเชียงดาวในอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ไหลลงทางใต้ผ่านจังหวัดลำพูน รวมกับแม่น้ำวังที่อำเภอสามเงา จังหวัดตาก ไหลลงใต้ผ่านจังหวัดกำแพงเพชร แล้วบรรจบกับแม่น้ำน่านที่ […]

เป็นสวนสาธารณะเอนกประสงค์ริมฝั่งแม่น้ำปิง มีเนื้อที่ 170 ไร่ ประกอบด้วยสนามเด็กเล่น สวนสุขภาพ ศาลาพักผ่อน สวนไม้ดอกไม้ประดับปลูก และลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ซึ่งสร้างเป็นเรือนไทย […]

1 2 3 4