จุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอกที่จุดชมวิวบ้านห้วยต้นไฮ เป็นหนึ่งในกิจกรรม ที่ผู้มาพักโฮมสเตย์บ้านนาต้นจั่นไม่ควรพลาด โดยออกเดินทางเวลา 4.30 น. ด้วยรถนำเที่ยวเพื่อไปให้ถึงจุดจอดรถประมาณ 5.00 น. ก่อนเดินเท้าขึ้นเขา […]

ด้านหลังกำแพงเมืองบริเวณริมแม่น้ำยม จะมีบันไดทางลงไปยังเส้นทางเดินเลียบแม่น้ำและมีศาลาทรงไทย 2 หลัง สำหรับเป็นจุดนั่งชมสายน้ำที่กระทบกับแก่งหิน ตามตำนานพระร่วงกลาวถึงแก่งหลวงนี้ว่าคือ จุดที่พระร่วงจมน้ำหายไป เพราะพระร่วงต้องการจะลงไปหาแม่ซึ่งเป็นนาคที่อยู่เมืองบาดาล แต่มิได้กลับขึ้นมาอีก มีความเชื่อว่าเมื่อใดที่ยอดผักบุ้ง […]

1 2 3 4