วัดสว่างอารมณ์ อยู่ในอำเภอเมืองสิงห์บุรี เป็นแหล่งปั้นพระพุทธรูปเหมือน ที่สืบทอดวิชาปั้นพระพุทธรูปมาจากตระกูล ช่างบ้านช่างหล่อธนบุรี แล้วที่วัดนี้ยังเป็นแหล่งเก็บตัวหนังใหญ่ที่สมบูรณ์ที่สุดในประเทศไทย มีตัวหนังเล่นได้กว่า ๓๐๐ ตัว

เป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งซึ่งปัจจุบันเป็นสำนักวิปัสนาของพระสงฆ์ฝ่ายธรรมยุติ มีชื่อเสียงที่เป็นต้นพิมพ์พระซุ้มกอ (ใหม่) ซึ่งปัจจุบันจะหามาบูชาได้ยาก

ที่วัดศรีโยธิน ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร เป็นวัดที่สร้างโดยรอ.ทำนอง โยธินธนสมบัติ ต่อมาท่านได้บวชและดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส นาม หลวงพ่อทำนอง คุณังกะโร […]

วัดเทพโมฬี (วัดหลวงพ่อโม้) ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมืองกำแพงเพชร เป็นวัดเก่าแก่และสถานที่ประดิษฐานหลวงพ่อโมฬี พระพุทธรูปปูนปั้นโบราณ ศิลปะสมัยอู่ทอง ยุคต้นของกรุงศรีอยุธยาที่งดงามมากองค์หนึ่ง ชาวเมืองเรียกกันว่า “หลวงพ่อโม้” ซึ่งหมายความว่า […]

วัดเสด็จตั้งอยู่บริเวณถนนเทศา และถนนราชดำเนิน เลขที่ 207 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000 มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ 5 […]

1 2