วัดทุ่งเสลี่ยม เดิมประดิษฐานอยู่ในถ้ำเจ้าราม ต่อมา พ.ศ. 2472 – 2475 ชาวบ้านอำเภอทุ่งเสลี่ยม ได้อัญเชิญมาประดิษฐานไว้ที่วัดทุ่งเสลี่ยม เมื่อวันที่ […]

วัดพิพัฒน์มงคล เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปทองคำ หรือพระพุทธสุโขโพธิ์ทอง หล่อด้วยทองคำหนัก 9 กิโลกรัม ปางมารวิชัย สร้างด้วยศิลปะสมัยสุโขทัยที่มีความงดงาม

วัดตระพังทอง ตั้งอยู่ทางตะวันออกของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคำแหง สุโขทัย เป็นโบราณสถานที่ตั้งอยู่บนเกาะกลางสระน้ำที่เรียกว่า ตระพังทองมีเจดีย์ประธานทรงระฆัง ใช้ศิลาแลงก่อเป็นฐาน ส่วนด้านบนใช้อิฐเป็นวัสดุก่อสร้างโดยรอบเจดีย์ประธาน มีเจดีย์รายล้อมจำนวน 8 […]

นมัสการหลวงพ่อเพชร เพชรน้ำหนึ่งของนครไตรตรึงษ์ วัดวังพระธาตุ เป็นวัดโบราณอยู่นอกเมืองเก่าไตรตรึงษ์ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำปิง มีเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ขนาดใหญ่ ซึ่งเชื่อกันว่า ภายในเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ เมื่อครั้งมีการขุดค้นทางโบราณคดี ได้พบลูกปัดหินสีภายในบริเวณวัด […]

1 2