ทองคำโบราณ เป็นสินค้าที่ระลึกที่มีชื่อเสียง และมีคุณค่าสูงทางด้านวัตถุ ฝีมือช่างทองของ คนท้องถิ่นในอำเภอศรีสัชนาลัย ที่ไม่ได้ใช้เครื่องจักรใด ๆ ช่วย ทำเลียนแบบเครื่องประดับ สุโขทัยโบราณ […]

ถั่วทอด เป็นของฝากที่ขึ้นชื่อของอำเภอศรีสำโรง จนมีคนขนานนามว่า “ถั่วทอดสองร้อยปี” เนื่องจาก มีการถ่ายทอดสูตรดั้งเดิมจากรุ่นปู่รุ่นย่ามาสู่รุ่นหลาน ทำจากแป้งข้าวเจ้า แป้งหมี่ ไข่ กะทิ […]

ถั่วทอด เป็นของฝากที่ขึ้นชื่อของอำเภอศรีสำโรง จนมีคนขนานนามว่า “ถั่วทอดสองร้อยปี” เนื่องจาก มีการถ่ายทอดสูตรดั้งเดิมจากรุ่นปู่รุ่นย่ามาสู่รุ่นหลาน ทำจากแป้งข้าวเจ้า แป้งหมี่ ไข่ กะทิ […]

จำหน่ายผ้าซิ่นตีนจก ไทพวนบ้านหาดเสี้ยว และออกแบบ – ตัดเย็บชุดสุภาพบุรุษ สุภาพสตรี ชุดฟอร์มต่างๆ ราคาเป็นกันเอง พร้อมรับประกันคุณภาพ

เครื่องเงินสุโขทัยงานถักทอเงินโบราณเป็นงานที่มีความละเอียดอ่อนประณีตและงดงามอันเป็นเครื่องบ่งบอกความเป็นศิลปะอัยวิจิตรงดงามของงานหัตถกรรมมาแต่ครั้งโบราณที่ผ่านมานานนับ ๗๐๐ ปี ที่ผู้คนในยุคศรีสัชนาลัยในอดีตได้สร้างสรรค์ผลงานอันวิจิตรไว้ ทั้งนี้เพื่อสืบทอดเจตนารมณ์และผลงานสร้างสรรค์ของบรรพชนของชาวศรีสัชนาลัยไว้ให้คงอยู่สืบต่อไปตราบนานเท่านาน…

เป็นศูนย์หัตถกรรมพื้นบ้านโบราณหาดเสี้ยว ผลิตและจำหน่ายผ้าตีนจกและผ้าทอมือไทยพวนบ้านหาดเสี้ยว ที่มีคุณภาพ รูปแบบทันสมัย

เรื่องราวความเป็นมาของผ้าทอลายโบราณของชาวไทยพวน ผ้าซิ่นตีนจกเก้าลายที่เป็นสัญลักษณ์หนึ่งของศรีสัชนาลัย ผ้าทอมือของชาวไทยพวน ถูกนำมารวมกันไว้แล้วที่นี่ “สาธรพิพิธภัณฑ์ผ้าทองคำ” ศูนย์ศึกษาผ้าโบราณและความเป็นมาของชาวไทยพวนบ้านหาดเสี้ยว สาธรพิพิธภัณฑ์ผ้าทองคำ ตั้งอยู่เลขที่ 477/2 ต.หาดเสี้ยว […]

1 2 3