บ้านนาต้นจั่น ตำบลบ้านตึก อำเภอศรีสัชนาลัย เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่มีวิถีชีวิตแบบชาวบ้าน แห่งล้านนา หมู่บ้านแห่งนี้มีโฮมสเตย์ 12 หลัง รับนักท่องเที่ยวได้ไม่เกิน 70 […]

1 2 3 4