วัฒนธรรม ประเพณีบวชช้าง หรือ ประเพณีแห่ช้าง บวชนาค ที่อยู่เคียงคู่กับชาวศรีสัชนาลัยสายเลือดไทยพวนมาแต่ช้านาน ที่สืบทอดมาถึงปัจจุบัน ศรีสัชนาลัยเป็นเมืองโบราณที่สำคัญระดับยูเนสโก้ อีกทั้งยังมีประเพณี วัฒนธรรมที่โดดเด่นของชาวไทยพวนบ้านหาดเสี้ยว […]

งานพระปรางค์ เป็นงานประจำปีที่แสดงถึงวิถีชีวิต ความศรัทธาต่อพุทธศาสนาของชาวเมืองเชลียง หรือ ชาวศรีสัชนาลัย อีกหนึ่งประเพณีเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมที่สืบสานกันมามากกว่าร้อยปี สถานที่จัดงาน จัดขึ้น ณ วัดศรีรัตนมหาธาตุ […]

งานประเพณีสรงน้ำโอยทาน สงกรานต์ ศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย จุดขึ้นในวันที่ 8-12 ของทุกปี เป็นประเพณีที่สืบทอดต่อกันมา โดยงานจะเริ่มในวันที่ 8 […]

1 ในกิจกรรมประเพณีสรงน้ำโอยทาน สงกรานต์ศรีสัชนาลัย งานบวงสรวงพญาลิไท รำลึกถึงคุณงามวามดีของท่านโดยเฉพาะเรื่องพระพุทธศาสทรงมีความรู้แตกฉานในพระไตรปิฎก วีรกษัตริย์ผู้ถือเป็นปราชญ์ในสกุลวงศ์พระร่วงเจ้า งานบวงสรวงพญาลิไท จะจัดขึ้น ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระมหาธรรมราชาลิไท […]

วัดศรีชุม วัดที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ ตำนาน “พระพูดได้” และองค์พระอจนะที่สวยงาม แต่เมื่อถึงประเพณีสงกรานต์ของไทยเรา จะมีการจัดงาน มหาสงกรานต์ วัดศรีชุม สรงน้ำพระอจนะ […]

พระแม่ย่า คือ เทวรูปสลักหินชนวนที่ชาวสุโขทัยเคารพนับถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง แต่เดิมนั้นประดิษฐานอยู่ที่ถ้ำแม่ย่า ในเขตเทือกเขาหลวง อำเภอคีรีมาศ จังหวัด อีกทั้งยัง เป็นสถานที่ติดหนึ่งในสิบของ “10 […]

1 2 3