(ลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย สิริจิตอุทยาน) งานประเพณีสงกรานต์นอกจากการเล่นสาดน้ำแล้วยังมีกิจกรรมมากมาย แต่ที่จะขาดไม่ได้กับกิจกรรมที่อยู่คู่กับการเล่นสาดน้ำมานาน นั่นก็คือ ประเพณีการก่อเจดีย์ทราย ที่มีกันแทบทุกพื้นที่ เพื่ออนุรักษ์ประเพณีนี้ให้ยั่งยืน แต่ละพื้นที่จึงมีการจัดงานประกวดการก่อเจดีย์ทราย จังหวัดกำแพงเพชร […]

งานแห่ผ้าห่มพระบรมธาตุเจดียาราม เป็นงานประจำปีที่จัดขึ้นทุกปีโดยมี 2 ขบวนแห่ คือ 1. ขบวนแห่ของเทศบาลเมืองกำแพงเพชร 2. ขบวนแห่ของนครชุม ซึ่งทั้ง […]

จัดช่วงสัปดาห์วันมาฆบูชา มีพิธีบวงสรวงบุรพกษัตริย์ พิธีทำบุญตักบาตรวันมาฆบูชา ขบวนแห่ ‘นบพระเล่นเพลง’ ข้ามแม่น้ำปิงเพื่อไปสักการะพระบรมสารีริกธาตุ วัดพระบรมธาตุเจดียาราม ตลอดสัปดาห์ และมีมหรสพสมโภช การละเล่นทางวัฒนธรรมต่างๆ […]

ประเพณีที่สืบสานตำนานท้องถิ่น รวมถึงเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกให้รักชุมชนบ้านเกิด และให้เยาวชนมีความรู้เกี่ยวกับตำนานพระร่วง อย่าง “งานประเพณีประกวดว่าวพระร่วง” ณ บ้านคุกพัฒนา เมืองศรีสัชนาลัย งานประเพณีประกวดว่าวพระร่วง เอกลักษณ์โดดเด่น […]

1 2 3