ชุมชนเมืองเชลียง หรือเมืองศรีสัชนาลัยในปัจจุบัน แต่เดิมทีเป็นดินเดินที่มีความเจริญรุ่งเรือง ในด้านอารยธรรมและเป็นเมืองเศรษฐกิจสำคัญอีกเมืองหนึ่งสมัยอาณาจักรสุโขทัย ตลาดโบราณ “ใครใคร่ ค้า ค้า” บ่งบอกถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชนและเป็นการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่น ประเพณีทางด้านการค้าการขายของคนในชุมชน […]

ตลาดท่าน้ำรับเสด็จฯ คือตลาดน้ำที่รวบรวมเหล่าผู้คนในชุมชนสุโขทัย ร่วมกันมาถ่ายทอดวัฒนธรรมท้องถิ่น ทั้งกิจกรรม workshop อาหารท้องถิ่นคุณภาพ งานฝีมือ งานหัตถกรรม และการแสดงวัฒนธรรมต่างๆ ให้นักท่องเที่ยวได้มีโอกาสได้สัมผัสประสบการณ์อันน่าเรียนรู้นี้ […]

แหล่งเรียนรู้การทำพระเครื่องนครชุม เป็นแหล่งผลิตพระพิมพ์ดินเผา ซึ่งก่อตั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ขึ้นโดยความตั้งใจของนายสมหมาย พยอม ปัจจุบันเสียชีวิตแล้ว แต่ยังคงสืบทอดการเล่าเรื่องกระบวนการทำพระเครื่องแต่ละขั้นตอนโดยภรรยา การสร้างพระพิมพ์หรือพระเครื่องนั้นมีประวัติศาสตร์ยาวนานมากว่า 700 – 800 […]

ร้านไหมเงิน ไหมทอง ได้สรรสร้างงานถักทอเงินโบราณเป็นงานที่มีความละเอียดอ่อนประณีตและงดงามอันเป็นเครื่องบ่งบอกความเป็นศิลปะอันวิจิตรงดงามของงานหัตถกรรมมาแต่ครั้งโบราณที่ผ่านมานานนับ 700 ปี ทั้งนี้เพื่อสืบทอดเจตนารมณ์และผลงานสร้างสรรค์ของบรรพชนของชาวศรีสัชนาลัยไว้ให้คงอยู่สืบต่อไปตราบนานเท่านาน ทางร้านยังมีกิจกรรมเดินชมการสาธิตขั้นตอนการผลิตเครื่องประดับทองสุโขทัย มีกิจกรรมลงยาแหวนเงิน เพียง 300 […]

ปั้นและเขียนลายสังคโลก : อุษาสังคโลก จ. สุโขทัย”สังคโลก” เป็นคำเรียกเครื่องถ้วยที่ผลิตในสมัยสุโขทัยและอยุธยา ช่วงระหว่างพุทธศตวรรษที่ 18 ถึงต้นพุทธศตวรรษที่ 22 […]

นักท่องเที่ยวจะได้เรียนรู้รูปแบบของพุทธศิลป์สุโขทัยในแบบต่างๆ ยังจะได้เรียนรู้ประวิศาสตร์การพิมพ์พระ การเตรียมดิน และการเผาเพื่อให้ได้พระพิมพ์ดินเผาเนื้อแกร่ง กิจกรรมพิมพ์พระไม่เพียงแต่การเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้มรดกวัฒนธรรมของพื้นที่ที่ได้ท่องเที่ยวเท่านั้น แต่นักท่องเที่ยวจะได้มีส่วนร่วมในการ สืบต่อพระพุทธศาสนา ตามคติโบราณของไทยที่นิยมทำพระพิมพ์ดินเผาถวายเป็นพุทธบูชาอีกด้วย

1 2