อพท. ขอเชิญชวนกิจกรรมท่องเที่ยวสร้างสรรค์ ตลาดแลกเบี้ย ในงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย 2561

ระหว่างวันที่ 16-25 พฤศจิกายน 2561 ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

 

กิจกรรมสาธิตลงยา เครื่องเงินโบราณ โดย ชมรมส่งเสริมท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลศรีสัชนาลัย

กิจกรรมสาธิตขึ้นรูปเครื่องเงิน 99.99%

การสาธิตขึ้นรูปเครื่องเงิน 99.99% โดย ชมรมส่งเสริมท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลศรีสัชนาลัย
เงินลายโบราณศรีสัชนาลัย เป็นเครื่องเงินที่มีลักษณะอ่อนช้อยงดงามจึงต้องใช้เงินเต็มเปอร์เซ็นต์เพื่อที่จะได้เกรียวที่ละเอียด ลวดลายที่สวยงาม ถ้าใช้เงินไม่เต็มเปอร์เซ็นต์ หรือเงินผสมจะทำให้ลวดลายแข็งไม่งดงาม

 

กิจกรรมสาธิต ดอกทานตะเวน ผ้าไทครั่ง
กิจกรรมสาธิต ดอกทานตะเวน ผ้าไทครั่ง โดย ชมรมส่งเสริมท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลหนองอ้อ

กิจกรรมสาธิตท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และมรดกพระร่วง (อุษาสังคโลก)
อุษาสังคโลก คือหนึ่งในผู้สืบทอด ที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจสรรค์สร้างผลงานคุณภาพอันทรงคุณค่าต่อไป โดยการบริหารจาก คุณอุษา ทัฬหสิริเวทย์ ซึ่งเป็นรุ่นที่ 2 และร่วมกับสมาชิกในครอบครัวช่วยกันผลักดันบ้านสังคโลกแห่งนี้ จุดเด่นของ อุษาสังคโลก คือ แก้วสังคโลกที่มีลวดลายต่างๆ ในแบบฉบับศิลปะสุโขทัย

กิจกรรมสาธิตท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และมรดกพระร่วง (สุเทพสังคโลก)
สุเทพสังคโลก ร้านเก่าแก่ของจังหวัดสุโขทัย ที่ผลิตและจำหน่ายเครื่องสังคโลกที่ตกทอดรุ่นสู่รุ่น ร้านแห่งนี้เกิดจากความคิดที่จะทำเครื่องปั้นดินเผาสังคโลกเลียนแบบของโบราณ จนได้พัฒนามาเป็นเครื่องมือใช้สอยที่ทันสมัยในปัจจุบัน มีอยู่ 3 สาขา ซึ่งเป็นร้านของญาติพี่น้องของคุณลุงสุเทพ ที่แยกตัวออกไปทำกัน ก็ยังใช้ชื่อสุเทพสังคโลก เช่นเดิม แต่ลูกค้าส่วนใหญ่ยังให้ความสนใจที่เป็นร้านดั้งเดิม ถ้ามาสุโขทัยอยากจะได้ผลิตภัณฑ์เครื่องสังคโลกส่วนใหญ่จะมาแวะที่ร้าน ทางร้านยังบอกอีกว่าสังคโลกที่นี่ แตกต่างจากร้านอื่นตรงที่ยาเคลือบ เพราะความสวยของสังคโลกจะดูกันตรงที่รอยแตกงา ยิ่งมากและละเอียดจะยิ่งสวย

กิจกรรมสาธิตทำโคมไฟ+สกีนผ้าลายโบราณ โดยกลุ่มโฮมสเตย์เมืองเก่า

กิจกรรมสาธิตทำกระทง+ภาพเขียนศิลปะลายไทยบนวัตถุ โดยกลุ่มโฮมสเตย์เมืองเก่า

บูธประชาสัมพันธ์ ชมรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น นำโดย คุณณรงค์ชัย และคุณญาณภัทร์ โตอินทร์

บูธประชาสัมพันธ์ แอพพลิเคชัน CREATIVE JOURNEY โดย อพท.