งานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ ประจำปี 2561

งานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ ประจำปี 2561

 

งานลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จัดขึ้น ณ บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย วันสุดท้ายของงานตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ของทุกปี
ภายในงานประกอบด้วยการลอยกระทง จุดประทีปโคมไฟ จุดตะไลไฟพะเนียง การละเล่นพื้นบ้าน ขบวนแห่ต่างๆ และระบำโบราณคดีชุดสุโขทัย
นอกจากนี้ยังมีการแสดงแสงสีเสียงประวัติศาสตร์อันรุ่งเรืองของอาณาจักรสุโขทัย

กิจกรรมพิเศษ (Highlight) ภายในงานฯ ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

กิจกรรม/วันที่ 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
พิธีรับรุ่งอรุณแห่งความสุข ณ สะพานบุญวัดตระพังทอง อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย โดยวันที่ 22 พฤศจิกายน 61 ตักบาตรเริ่มจากสะพานบุญถึงเนิน ก.ไก่ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย · · · · · · · · · ·
พิธีบวงสรวงบุรพกษัตริย์สุโขทัยทุกพระองค์ (เวลา 08.00 น.) ·
พิธีเปิดงานฯ (เวลา 16.00 น. ณ วัดมหาธาตุ) ·
การประกวดกระทงใหญ่ กระทงเล็ก โคกชัก - โคมแขวน พนมหมาก และพนมดอกไม้ (เวลา 09.00 น. ณ ลานพ่อขุน) ·
การแสดงหมู่บ้านวิถีไทยและตลาดปสาน สมัยกรุงสุโขทัย และแสดงกีฬาพื้นบ้าน · · · · · · · · · ·
ลานเทศน์ ลานธรรม (เทศน์มหาชาติ) ณ ดงตาล (เวลา 13.00 น.) · · · · · · · · · ·
การแสดงดนตรีไทยของนักเรียน (เวลา 17.00 น. ณ วัดชนะสงคราม) · · · · · · · · · ·
กิจกรรมข้าวขวัญ วันเล่นไฟ และการแสดงพื้นบ้าน ของวิทยาลัยนาฏศิลปะสุโขทัย จัดโดยสมาคมการท่องเที่ยวสุโขทัย · · · · ·
การแสดงประกอบแสง - เสียง จัดโดยสมาคมการท่องเที่ยวจังหวัดสุโขทัย · · · · ·
การแสดงโขน (เวลา 20.30 น. ณ วัดชนะสงคราม) · · · · · · · · · ·
การแสดงตำนานท้าวศรีจุฬาลักษณ์ และกิจกรรมลอยกระทง (เวลา 22.30 น. ณ บริเวณสระน้ำวัดสระศรี) · · · · · · · · · ·
การแสดงพลุ ตะไล ไฟพะเนียง (เวลา 23.00 น. ณ บริเวณสระน้ำวัดสระศรี) · · · · · · · · · ·
การประกวดนางนพมาศ (เวลา 19.00 น. ณ เวทีโรงละครกลางแจ้ง) · · ·
การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งและหางเครื่อง (ณ เวทีวัดสรศักดิ์)
ขบวนอัญเชิญไฟพระฤกษ์ และพระประทีป (เวลา 14.00 น.) ·
ขบวนแห่กระทงใหญ่ กระทงเล็ก โคมชัก - โคมแขวน พนมหมาก พนมดอกไม้ (เวลา 16.00 น. ในพิธีเปิดงาน) ·
ขบวนแห่ประเพณีวัฒนธรรม 9 อำเภอ ขบวนแห่นางนพมาศ ขบวนแห่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และขบวนแห่ของภาคเอกชน (เวลา 14.00 น.) ·
การจำหน่ายสินค้าสหกรณ์ และสินค้า OTOP · · · · · · · · · ·
การแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติรัชการที่ 9 ก้าวเข้าสู่ยุคความรุ่งเรืองของรัชการที่ 10 · · · · · · · · · ·
พิธีเผาเทียน (เวลา 21.00 น. ณ ลานพ่อขุน) ·
พิธีอัญเชิญพระประทีปลงลอยเป็นปฐมฤกษ์ (เวลา 23.00 น.) ·

 

กิจกรรมพิเศษ (Highlight) ภายในงาน ณ บริเวณวัดสรศักดิ์ (โซนสมัยใหม่)

 

  • เวทีการแสดงร่วมสมัย
  • ตลาดจำหน่ายสินค้าชุมชน (OTOP)