อุทยานประวัตศาสตรส์สุโขทัย (เมืองเก่าสุโขทัย ) อยู่ตรงข้ามพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
รามคำแหง ถนนจรดวิถีถ่อง ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก เป็น “มรดกโลก” เดือนธันวาคม
2534

สถานที่น่าสนใจในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
โบราณสถานภายในกำแพงเมือง

 • พระบรมราชานุเสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช
 • กำแพงเมืองสุโขทัย
 • วัดมหาธาตุ
 • วัดชนะสงคราม
 • เนินปราสาทพระร่วง หรือ เขตพระราชวังในสมัยสุโขทัย
 • วัดตระพังเงิน
 • วัดสระศรี
 • วัดศรีสวาย
 • ศาลตาผาแดง

โบราณสถานนอกกำแพงเมืองด้านเหนือ

 • ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
 • วัดพระพายหลวง
 • แหล่งโบราณคดีเครื่องปั้นดินเผาสุโขทัย (เตาทุเรียง)
 • วัดศรีชุม

โบราณสถานนอกกำแพงเมืองด้านตะวันตก

 • วัดช้างรอบ
 • วัดสะพานหิน
 • เขื่อนสรีดภงส์ หรือทำนบพระร่วง

โบราณสถานนอกกำแพงเมืองด้านใต้

 • วัดเชตุพน
 • วัดเจดีย์สี่ห้อง

โบราณสถานนอกกำแพงเมืองด้านตะวันออก

 • วัดช้างล้อม
 • วัดตระพังทองหลาง

อัตราค่าเข้าชม ชาวไทย 20 บาท ชาวต่างชาติ 100 บาท ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
จัดบริการรถราง นำชมรอบอุทยานนฯ ค่าบริการชาวไทย 20 บาท ชาวต่างชาติ 40 บาท นอกจากนี้
ที่บริเวณทางเข้าอุทยานฯ มีบริการให้เช่ารถจักรยานอีกด้วย

อุทยานฯ เปิดทุกวัน เวลา 06.00 น. – 21.00 น. (ปิดจำหน่ายบัตรเวลา 18.00 น.)

ทุกวันเสาร์มีการส่องไฟโบราณสถาน เวลา 19.00 น. – 21.00 น.

กรณีเข้าชมเป็นหมู่คณะ และต้องการวิทยากรนำชม กรุณาติดต่อศูนย์บริการข้อมูล
นักท่องเที่ยว อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย โทร 055 697 527, 055 697 241, 055 697 310
การเดินทาง นั่งรถประจำทางหรือรถท้องถิ่น (คอกหมู) ที่สถานีขนส่งสุโขทัย หรือจากท่า
รถในตัวเมืองสุโขทัย ห่างจากสะพานข้ามแม่น ้ายมประมาณ 200 เมตร มีรถสองแถวสายเมืองเก่า
สุโขทัย ออกทุก 20 นาที เวลา 06.00 น. – 18.00 น.

website http://www.sukhothai.go.th/tour/tour_01.htm

1 2 3