วันที่ 1

 • ชมอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย (เขตชั้นในกำแพงเมือง)
 • ชมวัดสำคัญ ได้แก่ วัดมหาธาตุ วัดศรีสวาย วัดสระศรี วัดตระพังเงิน
 • สักการะพระบรมราชานุเสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช
 • ชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติรามคำแหง ชมหลักศิลาจารึกที่เล่าเรื่องราวของเมืองสุโขทัยในอดีต
 • รับประทานอาหารกลางวัน (ขนมจีน/ก๋วยเตี๋ยวสุโขทัย/อาหารตามสั่ง)
 • ชมโบราณสถาน เขตชั้นนอกกำแพงเมือง
 • สักการะพระพุทธสิริมารวิชัย ณ อาคารหอพระพุทธสิริมารวิชัย
 • ชมวัดพระพายหลวง
 • ชมวัดศรีชุม สักการะพระอัจนะ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ่
 • เดินทางกลับที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 2

 • เดินทางไปอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยและศูนย์ศึกษาและอนุรักษ์เตาสังคโลก (เตาทุเรียง)
  แหล่งผลิตเครื่องสังคโลก สมัยสุโขทัย
 • ชมพิพิธภัณฑ์ผ้าทองคำที่ร้านสาธร และชมสาธิตการทอผ้าและชมเครื่องใช้เก่าแก่ของชาวไทยพวนบ้านหาดเสี้ยว
 • รับประทานอาหารกลางวัน
 • เดินทางไป ชุมชนบ้านนาต้นจั่น หมู่บ้านเล็ก ๆ ในตำบลบ้านตึก ชมการทำเฟอร์นิเจอร์จากตอไม้ รากไม้ที่โค่นล้ม
  ชมการผลิตงานฝีมือจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ชมสาธิตตุ๊กตาบาโหน ชมวิถีชีวิตหมู่บ้านฯ และชิมผลไม้ ลางสาด ลองกอง
  ทุเรียน ส้มโอ ส้มเขียวหวาน
 • อิ่มอร่อยกับเมนูดัง “ข้าวเปิ๊ป” หรือ “ก๋วยเตี๋ยวพระร่วง” อาหารที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์และขึ้นชื่อของบ้านนาต้นจั่น
 • เดินทางกลับที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 3

 • ชมโครงการเกษตรอินทรีย์ที่สนามบินสุโขทัย
 • กิจกรรมปลูกข้าว ดำนา
 • ชมแปลงผักออร์แกนิกส์ กิจกรรมเก็บไข่เป็ด ชมฝูงควายเผือก และสนุกกับกิจกรรมขี่ควายชมแปลง
 • รับประทานอาหารกลางวัน
 • ชิมอาหารเมนูสุขภาพ อาทิ สลัดผักออร์แกนิกส์ ขาหมูหมั่นโถว ชาใบข้าว น้ำคลอโรฟิลสกัด ไอศกรีมใบข้าว เป็นต้น
 • เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ